Początki

Klub powstał w 2011 roku wskutek działań młodzieży i mieszkańców Strzelec Opolskich, w związku z zainteresowaniami sprawami popularyzacji tradycji patriotycznych, bezpieczeństwa państwa i jego obronności oraz obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służby wojskowej.

Jednostka Terenowa LOK HUZAR Strzelce Opolskie nie jest organizacją o charakterze ukierunkowanym negatywnie do przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych.