Słów kilka...

Od 2019 Klub podjął działania zmierzające do pozyskania Licencji Sportowej, co przyniosło oczekiwany skutek. Od tego momentu ,,HUZAR” zaczął gromadzić w swoich szeregach nie tylko dorosłych pasjonatów strzelectwa, ale również dzieci i młodzież, chcących rozwijać swoje umiejętności strzeleckie. 
Na dzień dzisiejszy posiadamy bazę szkoleniową w postaci:
* strzelnicy pneumatycznej, która mieści się w Opolu przy ul. Św. Jacka 1;
* strzelnicy kulowa, znajdująca się w Opolu przy ul. Torowej;
* Strzelnicy ,,Farska Kolonia” Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich;
* Sali wykładowej.

Klub dysponuje również magazynem broni, dzięki czemu nasi członkowie mogą przygotowywać się do Patentu Strzeleckiego, a do momentu uzyskania własnego pozwolenia na broń uprawnieni są do korzystania z broni Klubowej.

ZARZĄD KLUBU STRZELECKIEGO ,,HUZAR”:

PREZES: SAPETA Natalia
SEKRETARZ: ZAHAJKIEWICZ Łukasz
SKARBNIK: SAPETA Rafał